DJ Szövetség - Magyar DJ és Producer Egyesület

Jelentkezés

A belépés feltételei

  1. Az egyesület alapszabályának elfogadása
  2. Tagi nyilatkozat kitöltése
  3. Fotó küldése a tagsági kártyához
  4. Éves tagsági díj megfizetése

Az új belépők tagi nyilatkozatot töltenek ki, amely honlapunkról letölthető, s ezt kitöltve, aláírva, postán kell eljuttatni a Magyar DJ és Producer Egyesület címére: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.

Az új belépőktől elektronikus formában (.jpg, .bmp, stb. formátumban) fényképet kérünk az info@djszovetseg.hu címre elküldeni, amely fotó az elkészülő tagsági kártyára kerül.
A tagdíj, a nyilatkozat és a fénykép megérkezése után a jelentkező automatikusan a DJ Szövetség - Magyar DJ és Producer Egyesület pártoló tagjává válik. Az Egyesület minden szolgáltatása, kedvezménye, lehetősége jár számára, részt vehet a közgyűléseken.

Tagdíjak

A DJ Szövetség - Magyar DJ és Producer Egyesület érvényes tagdíjai:

  • Éves tagdíj (a MAHASZ felé átalánydíjat NEM fizető tagok számára): 12.000 Ft (áfa-mentes)
  • Új tagok számára a belépési díj: 6.000 Ft (áfa-mentes). A belépési díj az éves tagdíjon FELÜL fizetendő. Kizárólag a belépés évében kell fizetni, a későbbiekben már nem!
  • A MAHASZ felé éves átalánydíjat fizetők tagdíja a jogdíjkedvezménnyel együtt, a MAHASZ-nak befizetett jogdíjból (bruttó 136.846 Ft/év) kerül elszámolásra, a MAHASZ és a DJ Szövetség között. A jogdíjkedvezmény (39.000 Ft) a tagdíj (24.000 Ft) levonása után, a megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (félévente legalább 8-8 db heti játszási lista leadása a DJ Szövetség oldalán, valamint félévenkénti adatszolgáltatás a MAHASZ felé) esetén jár vissza év végén. )
  • Éves átalánydíjat fizetők regisztrációs tagdíja a DJ Szövetség felé 1.000 Ft. (Új belépők számára 5.000 Ft.) (áfa-mentes).
  • A tagdíj mindig naptári évre vonatkozik.
A tagdíjat a Magyar DJ és Producer Egyesület
11786001-20160515
számú OTP-bankszámlájára lehet befizetni, bárhol az ország területén.

Tagdíjkedvezmények:

A Magyar DJ és Producer Egyesület tagjai heti top 20-as játszási listát tudnak leadni, amely nem csak a jogdíjkedvezményt biztosítja, hanem az éves tagdíjból is további kedvezményeket jelent. Éves átalányjogdíjat fizető tagjaink számára minden leadott heti listáért 100-100 forint kedvezmény jár vissza év végén.

A listák leadásáért járó kedvezmény a nem éves jogdíjat fizető, tehát a CD-ket darabonként jogosító, vagy alkalmi jogdíjat fizető tagjaink számára is jár! Számukra listánként 50-50 forint kedvezmény jár minden héten.

Ha egy új belépővel szemben az Egyesület legalább 3 tagja konkrét, érdemi kifogással él, s a kifogásnak az Elnökség helyt ad, annak tagsága függőben marad, s csak a következő közgyűlésen történő személyes bemutatkozással, 3 ajánló felszólalásával (a rendes tagok közül) válhat az Egyesület tagjává.
Amennyiben az új taggal szemben nem érkezett kifogás, valamint rendelkezik érvényes működési engedéllyel, úgy a Magyar DJ és Producer Egyesület "rendes tagjává" válik. Amennyiben nem rendelkezik működési engedéllyel, továbbra is pártoló tag marad, de természetesen az egyesület minden szolgáltatása, kedvezménye, lehetősége továbbra is jár számára, részt vehet a közgyűléseken. Amennyiben "rendes taggá" válik, ugyanolyan jogosultságokkal rendelkezik, mint a pártoló tagok, valamint a részvételi jog mellett szavazati joggal is rendelkezik a közgyűléseken.

Bővebb információt az info@djszovetseg.hu címen vagy a +36 70 502 7442 telefonszámon, Nagy Andrásnál kaphatsz.

A tagi nyilatkozat letöltése >>

DJ Szövetség - Magyar DJ és Producer Egyesület
1137 Budapest, Szent István krt. 2.
info@djszovetseg.hu
+36 70 502 7442